Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Nguyễn Quỳnh Như
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Nguyễn Quỳnh Như
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Recruiter
  • Nhân viên tại Circle K Vietnam
  • Nhân viên tại Vietnam australia International school (VAs)