Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Phạm Anh Khuyên
  • 14 NTD đã mở / 3 NTD đã xem
Trần Phạm Anh Khuyên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Design Manager
  • University of Architecture, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại CENTRAL GROUP
  • Trưởng phòng tại PHAT DAT Corporation Real Estate Development
  • Nhân viên tại Design Freelancer
  • Nhân viên tại UNIONSQUARE SHOPPING MALL
  • Nhân viên tại Web-Star Vietnam Company

Ứng viên có trên 10 kinh nghiệm, gần đây nhất giữ chức vụ design manager cho công ty Thái Lan chuyên nghiệp và uy tín