Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phúc Huỳnh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Phúc Huỳnh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: FLUTTER/ANDROID DEVELOPER
  • Bach Khoa University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Verkada Streaming Project
  • Nhân viên tại AppKit Flutter Project

Ứng viên có kinh nghiệm Flutter (1+ year experience) và Android (1+ year experience), nhanh nhẹn, ham học hỏi.