Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Vũ Công Thành
  • 7 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Vũ Công Thành
  • Vị trí muốn ứng tuyển: BACKEND DEVELOPER
  • COLLEGE OF TECHNOLOGY THU DUC, trình độ Trung cấp
  • Nhân viên tại TIG COMPANY
  • Nhân viên tại DFM ENGINEERING
  • Nhân viên tại DESIGN 247 COMPANY
  • PHP

Ứng viên có kinh nghiệm hơn 4 năm vừa phát triển back-end lẫn font-end. - Đối với font-end: đã làm qua Angularjs và Angular (version 8). Ngoài ra, cũng từng làm việc với Ionic trong 1 dự án phát triển mobile ...