Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Trần Thanh Trúc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đặng Trần Thanh Trúc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Software Tester
  • Nhân viên tại Công ty Proxy-PO
  • Nhân viên tại Mobile Application, Web (CRM)