Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Minh Triều Vũ
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Minh Triều Vũ
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Social Media
  • Trưởng nhóm tại DATVIETVAC GROUP HOLDINGS
  • Trưởng nhóm tại NGHIA NIPPERS CORPORATION