Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đặng Thị Thanh Thoa
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 11 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Đặng Thị Thanh Thoa

Vui vẻ, hòa đồng, tiếp thu nhanh, khéo léo,  tỉ mỉ, dễ dàng thích nghi với sự thay đổi, trung thực, kiên nhẫn, tích cực.