Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoàng Anh Tuấn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng Anh Tuấn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Project Lead/ Senior Software Engineer
  • Trưởng nhóm tại GOQUO JSC
  • Trưởng nhóm tại SUN TRAVEL