Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Ngọc Minh Tâm
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Ngọc Minh Tâm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trợ lý Giám Đốc/Tổng Giám Đốc
  • Nhân viên tại SAIGON INNOVATION HUB
  • Nhân viên tại ASIA HIGH-TECH AGRICULTURE INVESTMENT CORPORATION