Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Ánh Trúc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 14 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Trần Thị Ánh Trúc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sale
  • Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại công ty TNHH Công nghệ thông tin MF Việt nam
  • Nhân viên tại Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Diamond Star