Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Bảo Ngọc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Bảo Ngọc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Pr/ MKT
  • ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại KÊNH TRUYỀN HÌNH KINH TẾ GIẢI TRÍ VITV