Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Anh Vỹ
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Anh Vỹ
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Deputy Project Director/ Project Manager
  • Phó giám đốc tại DBplus J DBA
  • Trưởng nhóm tại SQNGROQP