Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

nguyen duy linh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
nguyen duy linh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: ke toan truong

DUCATION  Bachelor, 2006, Economics University, HCM City. Major: Accounting & Auditing.  Certificated as Chief of Accountant by Economics University in 2009.  Tax certificate courses by Economics University in 2008.  Office ...