Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

nguyen ngoc thng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
nguyen ngoc thng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: quan ly

nhieu nam kinh nghiem trong nhan su