Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Như Anh
  • 16 NTD đã mở / 5 NTD đã xem
Nguyễn Thị Như Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trợ lý
  • University of economics, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Pedro Assistant Brand Manager
  • Nhân viên tại Bonia and Braun Buffel Merchandiser Executive
  • Nhân viên tại Mango Man Visual merchandiser