Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Quốc Huy Long
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 37 NTD đã mở / 3 NTD đã xem
Quốc Huy Long
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Personal Assistant to COO/ CEO
  • Kent International College Hochiminh City, Vietnam, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Netland Investment
  • Nhân viên tại Technical World
  • Nhân viên tại National Housing Organization