Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Như Trường
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Như Trường
  • Vị trí muốn ứng tuyển: QL sản xuất
  • Viện Đại Học Mở Hà Nội, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại CÔNG TY MỸ PHẨM – THỰC PHẨM CHỨC NĂNG RUBY WORLD
  • Trưởng nhóm tại CÔNG TY TNHH DOOSUNG TECH VIETNAM ( VENDOR SAMSUNG)