Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Thành Triệu
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phan Thành Triệu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Content
  • ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG , trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CÔNG TY TNHH MTV FARMX.VN
  • Nhân viên tại CÔNG TY RENA BEAUTY ACADEMY
  • Nhân viên tại CÔNG TY GIÀY ĐÔNG HẢI
  • Content write
  • Lập kế hoạch
  • Photoshop