Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Thanh Ngọc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 13 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sale/ MKT/ nhân sự
  • FOREIGN TRADE University (Hanoi), trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Crowne Plaza West Hanoi
  • Nhân viên tại Hotel Le Carnot, Hanoi, Vietnam