Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Văn Tuyên
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Văn Tuyên
  • Vị trí muốn ứng tuyển: kỹ thuật, HSE
  • Water Resources University, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại Nhat Viet Environment Improvement Joint Stock Company
  • Nhân viên tại Samsung C&T – SDV V3 ProjectEnvironment and Safety
  • Nhân viên tại Honda Vietnam CompanyEnvironment Department and ISO 14001 Committee