Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ưng Thị Bảo Dung
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Ưng Thị Bảo Dung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: PR MANAGER
  • ĐẠI HỌC VĂN HIẾN, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND
  • Trưởng nhóm tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ LONG
  • Nhân viên tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON