Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Hải Yến
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Hải Yến
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán
  • Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sơn Tinh
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Dịch Vụ Và Vận Tải Thế Giới Chính Phương