Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Trọng Phan
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Trọng Phan
  • Vị trí muốn ứng tuyển: IT
  • Linn Benton Community College, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Robot arm pilot
  • Nhân viên tại AI in Automation Testing
  • Nhân viên tại Recommendation Service
  • Nhân viên tại Customer Data Platform