Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Hải
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phan Hải
  • Vị trí muốn ứng tuyển: PRODUCT OWNER
  • Foreign Trade University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Savemoney - Insurance Platform
  • Nhân viên tại Works in many companies