Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Thị Kim Ngọc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Phạm Thị Kim Ngọc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán tổng hợp
  • TRA VINH UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại FLYING PIG RESTAURANT
  • Nhân viên tại Khanh Viet wood limited Company