Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hồng Đức
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hồng Đức
  • Vị trí muốn ứng tuyển: BUSINESS ANALYST
  • Đại học Gia Định, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính Diamond Star
  • Nhân viên tại Freelance
  • Nhân viên tại Ladycare.vn