Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Thủy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thủy
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • Trưởng nhóm tại Country Garden Grou
  • Nhân viên tại NYNOLAND CO.,LTD