Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đàm Trung Thành
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Đàm Trung Thành
  • Vị trí muốn ứng tuyển: GĐ/ CEO về tuyển dụng, đào tạo
  • Laguna State Polytechnic University - The Philippines, trình độ Đại học
  • Giám đốc tại Megajobs Viet Human Resources Development Company with Jobsite Englishworks.vn
  • Trưởng phòng tại Thanh Loc Training And Developing Language Potential Company