Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thanh Mai
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thanh Mai
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Admin, data,..
  • Ton Duc Thang University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Maison Retail Management International
  • Nhân viên tại CPM Vietnam Company
  • Nhân viên tại Citibank Viet Nam