Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Ngọc Thảo
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Thị Ngọc Thảo
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Bán hàng/ duyệt tin web
  • Trung Học Phổ Thông, trình độ Trung cấp
  • Nhân viên tại Công ty CP Công Nghệ Bất Động Sản Việt Nam
  • Nhân viên tại Công Ty Thông Tin Di Động MobiFone KV2