Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Kim Ngân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 13 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Trần Thị Kim Ngân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Lễ tân/ kinh doanh
  • Trung học phổ thông, trình độ Trung cấp
  • Nhân viên tại Chillgardenlounge
  • Nhân viên tại Công ty paradise bay resort