Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đào Mỹ Nhung
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đào Mỹ Nhung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên Sales Admin
  • Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Cty TNHH TMDV Mạng lưới thông minh (Smartnet)
  • Nhân viên tại Cty CP Deli Yours