Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trương Hòa Vũ
  • 11 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Trương Hòa Vũ
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Giám sát Bảo Trì Cơ Khí
  • Đại học Bách Khoa TP HCM., trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại Cty cổ phần tôn Tân Phước Khanh
  • Trưởng phòng tại Cty cổ phần dược phẩm Boston
  • Trưởng phòng tại Cty cổ phần thép Kim Khang