Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Nguyễn Nhơn Bách
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Nguyễn Nhơn Bách
  • Vị trí muốn ứng tuyển: QL kỹ thuật
  • Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại công ty Olympus