Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Văn Dũng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Văn Dũng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Data Science Intern
  • Vietnam National University, Hanoi, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Viettel Digital
  • Nhân viên tại VHR
  • Nhân viên tại VNG Corporation