Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Anh Vũ
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Anh Vũ
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Fullstack Developer
  • Ho Chi Minh City University of Science, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại IT Specialist - ACFC
  • Nhân viên tại IT software - Ocean gift
  • Nhân viên tại BSP officer - TTT Corporation