Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Phương Thảo
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 11 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Phương Thảo
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên Marketing
  • University of Greenwich, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Vinmec Times City International Hospital
  • Nhân viên tại FPT Corporation