Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Hồng Châu
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Hồng Châu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
  • Đại học Công Nghiệp TPHCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty Cổ phần Apex Global