Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Đỗ Yên Khê
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Đỗ Yên Khê
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Software Engineer
  • Troy University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Thang Long JSC
  • Nhân viên tại Capgemini Vietnam