Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Mộng Thu
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Mộng Thu
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Account Manager
  • Finance and Marketing University, Ho Chi Minh city, Vietnam, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại PMAX Digital Agency
  • Nhân viên tại Wizard Worldwide
  • Nhân viên tại XM-Sofresh Creative agency