Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Tuấn Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Tuấn Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Content/ Coppy Writer
  • Hanoi University of Science, trình độ Đại học
  • Hanoi University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Waves
  • Nhân viên tại XoneFm
  • Nhân viên tại iflix Vietnam