Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Như Ngọc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 14 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Như Ngọc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales Executive
  • MARKETING COLLEGE, trình độ Cao đẳng
  • UNIVERSITY OF FINANCE AND MARKETING, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại PHUC AN PROCESSING TRADING CO. LTD Sales Executi
  • Trưởng nhóm tại HOME CREDIT – PPF