Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Quốc Thắng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Quốc Thắng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Sales /Marketing Manager
  • Vietnam Foreign Trade University, trình độ Đại học
  • Giám đốc tại Country Manager, Herbalife Cambodia
  • Giám đốc tại National Sales Manager, Herbalife Vietnam.
  • Giám đốc tại Sales & Marketing Manager, Herbalife Vietnam