Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Kiên Quang
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Kiên Quang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Văn thư/ sale
  • Sai Gon University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Tan Viet My limited company
  • Nhân viên tại VietCredit Finance Company
  • Nhân viên tại HelloKitty Icetown Vivo City D7