Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Văn Long
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Văn Long
  • Vị trí muốn ứng tuyển: KTV máy gầm
  • TRUNG CẤP NGHỀ HÙNG VƯƠNG, trình độ Trung cấp
  • Nhân viên tại GARAGE NGỌC HIẾU
  • Nhân viên tại Ô TÔ BÁ THÀNH