Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Dư Quốc Thành
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Dư Quốc Thành
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trưởng nhóm KD
  • ĐẠI HỌC CẦN THƠ, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại TNHH – MTV GIỐNG THỦY SẢN TRƯỜNG TIỀN
  • Nhân viên tại TNHH ADC
  • Nhân viên tại LÀM NHÀ PHÂN PHỐI TRỰC TIẾP
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG VIỆT