Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Giang Tường Đông
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Giang Tường Đông
  • Vị trí muốn ứng tuyển: HCNS
  • CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, trình độ Cao đẳng
  • Trưởng nhóm tại TNHH MTV THIỀU QUANG KHÁNH
  • Nhân viên tại CÔNG TY GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 5S
  • Trưởng nhóm tại CỔ PHẨN THỰC PHẨM GIA ĐÌNH ANCO