Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Văn Dương
  • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Văn Dương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: TPKD
  • ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CIS
  • Trưởng phòng tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VNCORP
  • Trưởng phòng tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MINH THƯ