Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Anh Thi
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Anh Thi
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • Trường Đại Học Lao Động Xã Hội, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Central Retail VietNam - Lookkool/Komonoya Brand
  • Nhân viên tại Vsource