Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đào Duy Thanh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đào Duy Thanh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chief Office System
  • Ho Chi Minh City Open University, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại JACCS INTERNATIONAL VIETNAM FINANCE CO., LTD
  • Trưởng nhóm tại Mercedes-Benz Vietnam Star Automobile
  • Nhân viên tại FPT Telecom International